Απογευματινά τμήματα

Μουσικοκινητική

 

Είναι ένας συνδυασμός μουσικής, κίνησης και λόγου. Διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές διεθνών αναγνωρισμένων μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων όπως αυτό του Carl Orff. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις έννοιες της μουσικής, τις νότες, το ρυθμό, το forte και το piano. Μια μέθοδος που αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών. Είναι ένα μέσο διασκέδασης και εξερεύνησης του εαυτού τους αλλά και έκφρασης των συναισθημάτων τους.

 

Θεατρική Αγωγή

 

Είναι η παιδαγωγική και κοινωνική προσέγγιση του θέατρου και του δράματος. Παρέχει στο παιδί σημαντικές γνώσεις για το θέατρο, την πολιτιστική του κληρονομιά και τη γλώσσα. Μέσα από δραστηριότητες και δρόμενα (θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό, παραστάσεις) αντιλαμβάνονται την προσωπική και συλλογική ταυτότητα. Αναπτύσσεται η συνεργασία, η κριτική σκέψη και η φαντασία. Εφαρμόζονται ασκήσεις παρατηρητικότητας, συγκέντρωσης, μνήμης, σωματικής άσκησης και επικοινωνίας.

 

Δημιουργική Απασχόληση

 

Στον χώρο του σχολείου προσφέρονται προγράμματα απασχόλησης για τα παιδιά σας. Οι δραστηριότητες με τις οποίες απασχολούνται τα παιδιά είναι βασισμένες σε σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη της ομαδικότητας και της μάθησης. Μέσα από τη ζωγραφική, κατασκευές και το καλλιτεχνικό κολλάζ καταφέρνουμε και ψυχαγωγούμε αλλά ταυτόχρονα ενισχύουμε τις δεξιότητες του παιδιού.