Φυσική αγωγή

Η κίνηση είναι ευεργετική για την ψυχολογία και την υγεία των παιδιών.

Βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες ενισχύει την κοινωνικοποίηση και την ψυχοσυναισθηματική τους ψυχολογία.  Διδάσκονται την ευγενή άμυλα.