Γραφή και Ανάγνωση

Μέσα από ειδικά,παιδαγωγικα προγράμματα ,προσεγγίζουμε το παιδί στη μάθηση, ενθαρρύνουμε τη γραφή.

Η επινογμένη γραφή δείχνει ότι τα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι οι προφορικοί ήχοι μετατρέπονται σε γράμματα και το αντίστροφο. Καλλιεργείται η αγάπη για το βιβλίο.