Κατασκευές

Δημιουργούν τα δικά τους ατομικά και ομαδικά έργα. Πειραματίζοντας εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσμο, μαθαίνουν να παρατηρούν, να ερευνούν, να κρινουν και να επικοινωνούν !