Ψυχαγωγικές εκδρομές

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες, εκτός ότι ψυχαγωγούν, αφήνουν την φαντασία τους ελεύθερη.

Λαμβάνουν διάφορα ερεθίσματα και έρχονται σε επαφή με τη φύση και το θέατρο. Διευρύνουν τις γνώσεις τους και αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους.