Ρομποτική

Τα παιδιά, μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από μικρή ηλικία, επικοινωνούν, συνεργάζονται και δίνουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Είναι η εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες και στα μαθηματικά